Напрями підготовки і спеціальності

Panorama2.jpg
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
– сучасний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців для залізничного транспорту, підприємств та організацій України.
 
Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України , Університет має право на здійснення підготовки наступних фахівців:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР»:
 
0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» - 6.050202 Напрям підготовки: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (форма навчання – денна, заочна).
0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» - 6.070101  Напрям підготовки: «Транспортні технології (залізничний транспорт)» (форма навчання – денна, заочна); 6.070105 Напрям підготовки: «Рухомий склад залізниць» (форма навчання – денна, заочна); 6.070108 Напрям підготовки: «Залізничні споруди та колійне господарство» (форма навчання – денна, заочна).
0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» - 6.050702 Напрям підготовки: «Електромеханіка» (форма навчання – денна, заочна).
0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» - Напрями підготовки: 6.030504 Економіка підприємства (форма навчання – денна, заочна); 6.030509 Облік і аудит (форма навчання – денна, заочна); 6.030508 Фінанси і кредит (форма навчання – денна, заочна) ; Напрям підготовки 6.030507 :Маркетинг (форма навчання – денна, заочна).
0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування»- 6.030601 Менеджмент (форма навчання – денна, заочна).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «СПЕЦІАЛІСТ»:
 
0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» - 7.03050401 Назва спеціальності : Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (форма  навчання – денна, заочна); 7.03050801 Назва спеціальності : Фінанси і кредит (за  спеціалізованими програмами) (форма навчання – денна, заочна); 7.03050901 Назва спеціальності :  Облік і аудит  (форма навчання – денна, заочна).
0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування» - 7.03060101 Назва спеціальності : Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності) (форма навчання – денна, заочна).
0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» - 7.05020203 Назва спеціальності : Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання – денна, заочна).
0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» - 7.05070203 Назва спеціальності : Електричний транспорт (форма навчання – денна, заочна).
0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» - 7.07010102 Назва спеціальності : Організація перевезення і управління на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання – денна, заочна); 7.07010501 Назва спеціальності : Локомотиви та локомотивне господарство (форма навчання – денна, заочна); 7.07010502 Назва спеціальності : Вагони та вагонне господарство (форма навчання – денна, заочна); 7.07010801 Назва спеціальності : Залізничні споруди та колійне господарство  (форма навчання – денна, заочна).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «МАГІСТР»:
 
0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» - 8.03050401 Назва спеціальності : Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (форма  навчання – денна, заочна); 8.03050901 Назва спеціальності :  Облік і аудит  (форма навчання – денна, заочна); 8.03050801 Фінанси і кредит (за  спеціалізованими програмами) (форма навчання – денна, заочна).
0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування» - 8.03060101 Назва спеціальності : Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності) (форма навчання –  денна, заочна);8.03060104 Назва спеціальності :Менеджемнт зовнішньекономічної діяльності (форма навчання –  денна, заочна); 8.03060107 Назва спеціальності :Логістика (форма навчання –  денна, заочна).
0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» - 8.05020203 Назва спеціальності : Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання – денна, заочна).
0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» - 8.05070203 Назва спеціальності : Електричний транспорт (форма навчання – денна, заочна).
0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» - 8.07010102 Назва спеціальності : Організація перевезення і управління на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання – денна, заочна); 8.07010502 Назва спеціальності: Вагони та вагонне господарство (форма навчання – денна, заочна); 8.07010801 Назва спеціальності : Залізничні споруди та колійне господарство  (форма навчання – денна, заочна). 1801 Галузь знань: "Спецефічні категорії" - 8.18010016 Бізнес-адміністрування (форма навчання - денна,заочна);8.18010018 Адміністративний менеджмент (форма навчання - денна)
Випускники отримують дипломи державного зразка за всіма формами навчання бакалавра, спеціаліста, магістра.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________