Освітньо-професійні програми вищої освіти

Освітньо-професійні програми вищої освіти 

З повним змістом освітньо-професійної програми вищої освіти можна ознайомитися на випусковій кафедрі

Спеціальність / спеціалізація

Освітній ступень/

освітня програма

Випускова кафедра

Гарант освітньо-професійної програми

Контакти

Факультет Економіки і менеджменту

1.        

072 Фінанси, банківська справа та страхування/ Фінанси і кредит

бакалавр

Фінанси і кредит

К.е.н., доцент

Андрєєва О.В.

591-51-05

2.        

072 Фінанси, банківська справа та страхування/ Основи управління фінансовою діяльністю підприємств

спеціаліст

Фінанси і кредит

Д.е.н., доцент

 Кравченко О.О.

591-51-05

3.        

072 Фінанси, банківська справа та страхування/ Управління фінансовою діяльністю в галузі

магістр

Фінанси і кредит

Д.е.н., професор Богомолова Н.І.

591-51-05

4.        

051 Економіка/ Економіка і організація діяльності підприємств

бакалавр

Економіка та підприємництво

К.е.н., доцент Творонович В.І.

591-51-71

591-51-21

5.        

051 Економіка/ Економіка  підприємства (за видами економічної діяльності)

спеціаліст

 

Економіка та підприємництво

К.е.н, доцент

Грознецька Л.П.

591-51-71

591-51-21

6.        

051 Економіка/ Економіка і стратегія розвитку підприємства

магістр

Економіка та підприємництво

К.е.н, доцент

Приймук О.Р.

591-51-71

591-51-21

7.        

075 Маркетинг/ Маркетинг виробничої сфери

 

бакалавр

Економіка та підприємництво

К.е.н., доцент

Ярим-Агаєв О.М.

591-51-71

591-51-21

8.        

073 Менеджмент/ Менеджмент

бакалавр

Менеджмент

К.е.н.,професор

Бакаєва І.Г.

591-51-34

591-51-97

9.        

073 Менеджмент/ Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

магістр

Менеджмент

Д.е.н., професор

Бакаєв Л.О.

591-51-34

591-51-97

10.    

073 Менеджмент/ Менеджмент організацій і адміністрування підприємств транспорту

магістр

Менеджмент

Д.е.н.,професор

Бакалінський О.В.

591-51-34

591-51-97

11.    

073 Менеджмент/ Бізнес-адміністрування

магістр

Економіка та підприємництво

Д.е.н., професор

Ейтутіс Г.Д.

591-51-34

591-51-97

12.    

073 Менеджмент/ Транспортна логістика

магістр

Логістика

Д.е.н.,професор

Кучерук Г.Ю.

591-51-43

13.    

074 Публічне адміністрування/Адміністративний менеджмент

магістр

Менеджмент

К.е.н, доцент

Двуліт З.П.

591-51-34

591-51-97

14.    

071Облік і оподаткування/ Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в  управлінні підприємством

бакалавр

Облік і аудит

К.е.н,

Безчастний О.Ю.

591-51-08

15.    

071Облік і оподаткування/ Облік і оподаткування (за видами економічної діяльності)

спеціаліст

Облік і аудит

К.е.н, доцент

Чуніхіна Т.С.

591-51-08

16.    

071Облік і оподаткування/ Облік і аудит в управління підприємницькою діяльністю

магістр

Облік і аудит

Д.е.н, професор

Шпак В.А.

591-51-08

 

 


Спеціальність / спеціалізація

Освітній ступень

Випускова кафедра

Гарант освітньо-професійної програми

Контакти

Факультет Управління залізничним транспортом

1.        

275 Транспортні технології/ 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

бакалавр

Управління процесами перевезень

К.т.н. доцент

Торопов Б.І.

 

452-12-02

Управління комерційною діяльністю залізниць

409-24-40

2.        

275 Транспортні технології/ 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

спеціаліст

Управління процесами перевезень

К.т.н. доцент

Кириченко Г.І.

 

452-12-02

Управління комерційною діяльністю залізниць

409-24-40

3.        

275 Транспортні технології/ 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

магістр

Управління процесами перевезень

К.т.н. професор

Габа В.В.

 

452-12-02

Управління комерційною діяльністю залізниць

409-24-40

 

 


Спеціальність / спеціалізація

Освітній ступень/

освітня програма

Випускова кафедра

Гарант освітньо-професійної програми

Контакти

Факультет Інфраструктура і рухомий склад залізниць

1.        

273 Залізничний транспорт / Вагони та вагонне господарство

Бакалавр

Вагони та вагонне господарство

Д.т.н., професор Сапронова С.Ю.

044 591-51-74

vagon.getut@mail.ru

Спеціаліст

К.т.н., доцент

Іщенко В.М.

Магістр

К.т.н., професор Брайковська Н.С.

2.        

273 Залізничний транспорт / Залізничні споруди та колійне господарство

Бакалавр

Залізнична колія та колійне господарство

К.т.н., доцент Твердомед В.М.

044 591-51-47

zkkg@detut.edu.ua

zkks@ukr.net

Спеціаліст

К.т.н., доцент

Бойко В.Д.

Магістр

К.т.н., професор Возненко А.Д.

3.        

273 Залізничний транспорт / Локомотиви та локомотивне господарство

Бакалавр

Тяговий рухомий склад залізниць

К.т.н., доцент

Черних Ю.М.

044 591-51-93

trsz@detut.edu.ua

Спеціаліст

К.т.н., доцент

Демченко В.О.

Магістр

К.т.н., доцент Гатченко В.О.

4.        

141 Електроенергетика / Електротехніка та електромеханіка

Бакалавр

Тяговий рухомий склад залізниць

К.т.н., доцент

Черняк Ю.В.

044 591-51-93

trsz@detut.edu.ua

Спеціаліст

К.т.н., доцент Дубравін Ю.Ф.

Магістр

Д.т.н., професор Ткаченко В.П.

5.        

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Бакалавр

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту; Телекомунікаційні технології та автоматика

К.т.н., доцент

Герцій О.А.

044 591-51-28

 

 

 

044 591-51-27

tta@detut.edu.ua

Спеціаліст

Д.т.н., професор Тимченко Л.І.

Магістр

Д.т.н., професор

Мараховський Л.Ф.