Оприлюднені рішення вченої ради

РІШЕННЯ Вченої ради Державного економіко-технологічного університету транспорту