Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії


 

Освітньо-наукові програми

Опис освітньо-наукової програми

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 073-Менеджмент
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 051-Економіка

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю  032-
Історія та археологія
20161306150247.png 20161306150247_0.png
Освітньо-наукова програма підготовки докторів
 філософії зі спеціальності 273 Залізничний транспор
т
Oсвітньо-наукової програми
підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт»
Освітньо-наукової програми підготовки фахівців з вищою освітою за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності                             122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань                        12 Інформаційні технології
Освітньо-наукової програми
підготовки фахівців з вищою освітою за третім (освітньо-науковим) рівнем
зі спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології