Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 26.820.02

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 26.820.02

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

п/п

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Науковий керівник

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1. Рогожа Михайло Миколайович 
.

Становлення та розвиток зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект


текст дисертації


текст автореферату

Пилипчук О.Я 15 вересня
2016 р.об 11 00 ауд. 304

Скляр Володимир Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії науки і техніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)


текст відгуку

Котляренко Лідія Теодорівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри криміналістичних експертиз (Національна академія внутрішніх справ України)


текст відгуку

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вінниченка)


текст відгуку

2.

Повисша Марина Анатоліївна

Діяльність М.Л. Щукіна (1848–1924) в контексті розвитку залізничного транспорту


текст дисертації


текст автореферату

Горбань А.В.

02 березня
2017 р.об 11 00 ауд. 304

Літвінов Олександр Павлович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри організації міжнародних перевезень і логістики (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»)


текст відгуку

 

Димитрюк Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, директор (ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж»)


текст відгуку

3.

Пєлєвін
Євген Юрійович

Діяльність В.І. Тимофієнка (1941–2007) у контексті розвитку історії архітектури та містобудування в Україні


текст дисертації


текст автореферату

Сухотеріна Л. І.

02 березня
2017 р.о 13 00
ауд. 304

Гамалія Віра Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки (Державний економіко-технологічний університет транспорту)

 

текст відгуку

 

Звонкова Галина Леонідівна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії науки і техніки (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України)


текст відгуку

4.
Кушлакова
Надія Миколаївна
Громадсько-наукові об’єднання нженерів промислових регіонів України: друга половина
ХІХ – початок ХХ ст.
 

текст дисертації 

 

текст автореферату

Савчук
В.С.
27 квітня
2017 р.о 10 00 ауд. 304

Коробченко Ангеліна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)
 

текст відгуку

 

Литвинко Алла Степанівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і техніки (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України)
 

текст відгуку

 

Рижева Надія Олександрівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та археології (Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського)
 

текст відгуку

5.
Дацків
Людмила Вадимівна

Становлення та розвиток біотехнології рослин в Україні текст дисертації текст автореферату

 

текст дисертації

 

текст автореферату

Пилипчук О.Я.
27 квітня
2017 р.о 13 00 ауд. 304
Котляренко Лідія Теодорівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри криміналістичних експертиз (Національна академія внутрішніх справ України)
 
 
 
Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

 

текст відгуку

6. Сінягіна Катерина Андріївна

Діяльність Г.А. Гамова (1904 – 1968) в контексті розвитку фізичної науки (20 – 70-ті рр. ХХ ст.)

 


текст дисертації


текст автореферату

Сухотеріна
Л.І.
27 червня
2017 р.о 12 00 ауд. 304

Полонський Леонід Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій машинобудування (Житомирський державний технологічний університет)


текст відгуку

Гурінчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Державний економіко-технологічний університет транспорту)


текст відгуку

7. Донська Марія Дмитрівна

Розвиток методів і технологій очищення води в Національній академії наук України (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

текст дисертації 

 

текст автореферату

Литвинко
А.С.
27 червня
2017 р.о 10-00 ауд. 304

Рижева Надія Олександрівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та археології (Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського)


текст відгуку

Соловйова Любов Маратівна, кандидат історичних наук, методист 1 категорії факультету управління залізничним транспортом (Державний економіко-технологічний університет транспорту)

текст відгуку 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________