Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

ВИКОНУЄ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ ЗА ТАКИМИ ОСНОВНИМИ ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

  • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

          Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

  • ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

          Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології.  Інтегровані  системи баз даних та знань.  Національні  інформаційні ресурси

          Суперкомп’ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології

  • ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

         Технології електроенергетики

         Технології енергетичного машинобудування

  • НАУКИ ПРО ЖИТТЯ, НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

         Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

 

В Університеті, окрім науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, ведуться також наукові розробки за кошти замовників, основним з яких є Державна адміністрація залізничного транспорту України. Згідно з наказом Укрзалізниці від 13.10.2006 р. № 361-Ц Університет визначено єдиною провідною науково-дослідною організацією з економіко-правових та організаційних питань реформування залізничного транспорту.

Також відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 09.01.2008 р. № 10 ДЕТУТ виконує головні функції щодо системного розвитку транспорту та транспортних технологій на залізничному транспорті та метрополітенах; економіко-правових та організаційних питань реформування залізничного транспорту та метрополітенів; науково-методичного забезпечення формування державної транспортної політики в галузі логістичних технологій та розробки цільових програм з формування логістичних центрів в системі міжнародних транспортних коридорів та науково-технічних експертиз в галузі залізничного транспорту і метрополітенів.

 

 Кількість виконаних НДР за 2011-2014 рр.

 

 

Виконуються за рахунок коштів державного бюджету

Виконуються за рахунок коштів замовників

Виконуються на кафедрах в межах робочого часу викладачів

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________