Студентське самоврядування

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Структура студентського самоврядування

 

 

a_073c7e89.jpg

 

Склад Студентського парламенту

 

 

konf_detut.png

 

План роботи Студентського парламенту на рік

 

04346113.jpg

 

 

 

 

 

В Університеті активно розвивається студентське самоврядування.

Один раз на рік  таємним голосуванням обирається орган студентського самоврядування – Студентський Парламент.

Основним обов’язком Студентського парламенту є створення умов для самореалізації особисті кожного студента і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність Студентського Парламенту спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

phiitc2s2ho_0.jpg

Основні завдання органів студентського самоврядування:

-  захист прав та інтересів студентів;
-  забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
-  сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
-  сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
- сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
-  забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
-  виконувати інші функції.